Bezoek classispredikant

Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft Wijk 2 bezoek gehad van de classispredikant
ds. Gerrit van Meijeren. Na ’s middags een bezoek te hebben gebracht aan ds. Michiel Vastenhout, stond er ’s avonds een bezoek aan de kerkenraad op het programma.
Tijdens het eerste gedeelte was onze dominee afwezig en werden vragen gesteld als
‘hoe is de omgang met de predikant’ en ‘hoe is zijn functioneren binnen de gemeente’.
Dit werd een positief gesprek waaraan iedereen deelnam en waarvan de grote samenvatting was dat we heel blij met hem zijn! Na de pauze sloot onze dominee zich
bij ons aan en kwamen onderwerpen als ‘wat voor gemeente zijn jullie’, ‘wat doen jullie zoal aan activiteiten binnen en buiten de kerkmuren’, ‘wat is jullie hoop voor de toekomst en wat jullie zorg’. De grote lijn van het gesprek was dat we dankbaar zijn voor onze gemeente en voor de vele mensen die zich inzetten om van alles en nog wat te organiseren. Denk hierbij aan alle jeugdwerkers, kringleiders, ouderenwerkers, activiteiten‘regelaars’, beamteam, Spring-in, PSP en wat al niet meer! Onze hoop voor
de toekomst is dat alle mensen op de één of ander manier deelnemen aan een actief kerkelijk leven, zodat we een warme gemeente kunnen zijn waaraan iedereen zijn of
haar steentje bijdraagt en daardoor het plezier van het ‘werken in Gods wijngaard’ aan
de lijve mag ondervinden. Uiteraard is er ook zorg, zoals de terugloop van het aantal gemeenteleden en de steeds hoger wordende kosten. Toch blijven we ook daarin hoopvol en weten we dat onze kerk niet gebouwd is op mensen, maar dat het Gods kerk is en dat Hij nooit loslaat.
Aan het einde van de avond mocht iedereen nog benoemen welke persoon uit de Bijbel hem of haar inspireerde of hielp om te spiegelen. Dit leverde mooie en soms ook verrassende kijkjes op in het binnenste van de aanwezigen zelf. Het was een bijzondere en waardevolle avond, waarin het open gesprek ook bijdroeg aan het ‘elkaar beter leren kennen’ en waarin maar weer eens werd benadrukt dat we God dankbaar zijn voor wie Hij is en wat Hij doet!

Mieke van ’t Veer.