Bij de diensten

Bijzonder is komende zondag de tweede morgendienst waarin het sacrament van de Heilige Doop bediend mag worden. Voor de Heere God kunnen er niet genoeg kinderen worden toegevoegd aan het volk van Zijn verbond. In al die jaren is Hij getrouw geweest en gaat Hij door met Zijn werk. Pure genade van Zijn kant, want wij mensen kiezen van nature een heel andere weg.

Het is daarom altijd weer een bijzonder moment als de Heere Zijn zegen wil geven aan kleine kinderen uit de gemeente, hier ter plaatse.

Deo Volente woensdag 4 november vieren we als gemeente de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Midden in de week mogen we dan bij elkaar komen in Gods huis. Hij is immers zo waard om gedankt te worden voor alles wat Hij ons gegeven heeft in het afgelopen seizoen en telkens wil blijven geven. Soms vinden we het zo gewoon dat we iedere dag weer voldoende eten en drinken, werk en een goede gezondheid hebben. Maar dat is het natuurlijk niet! Denkt u maar aan al die mensen zonder huis en haard, maar ook dichtbij: zieken, mensen in (financiële) problemen, en niet te vergeten de werklozen in onze eigen gemeente.

Goede diensten toegewenst!

Een hartelijke groet, A.J. ’t Jong, scriba wijk 3