Blijf waakzaam

Afgelopen zondag ging ds. Christ uit Katwijk bij ons voor. Hij nam ons mee in Matteüs 25, waar het koninkrijk van de hemel vergeleken wordt met 5 dwaze en 5 wijze meisjes die op de bruidegom wachten en in slaap vallen. Wanneer de bruidegom eraan komt, komen de dwaze meisjes tot de conclusie dat hun lampen uit zijn, omdat hun olie op is. De 5 wijze meisjes hebben reserve olie mee genomen, maar niet voldoende om met de anderen te delen. Zij steken hun lampen aan en mogen mee met de bruidegom naar binnen.
De andere meisjes kopen olie, maar komen te laat en mogen niet meer naar binnen, de bruidegom ‘kent’ hen niet. Jezus is die bruidegom en wij zouden op ieder uur van de dag klaar moeten zijn om hem welkom te heten als hij terug komt. Helaas weten we allemaal dat dat niet zo heel gemakkelijk is. Zijn wij zelf wel klaar voor zijn terugkomst? Zelf hoop ik altijd van wel, maar is dat ook zo? Zie ik iedere dag naar zijn wederkomst uit, of heb ik zo mijn twijfels? Van beide iets denk ik, soms kan ik bijna niet wachten, maar op andere momenten kijk ik om me heen en zie ik zoveel mensen die er echt nog niet klaar voor zijn. Mensen waar ik veel van houd. Dan denk ik, laat het alstublieft nog even duren Heer! En wilt U de zaadjes die wij hier planten met Uw Geest tot groei laten komen! Ik denk dat ik met deze twijfels niet de enige ben. Toch mogen we ons aan onze Heiland vastklampen en tot hem bidden dat hij ons blijft ‘kennen’. Dat Hij diep in onze harten kijkt en ziet wat daar speelt, ook als we weleens een poosje in slaap vallen, omdat het wachten ons zo lang duurt. Help ons om waakzaam en voorbereid te blijven.
Als 14-jarige, in 1976, heb ik een staaltje van waakzaamheid gezien, wat me altijd bijgebleven is en diepe indruk heeft gemaakt. We overnachtten in Duitsland, op weg naar ons vakantieadres, bij een oudere mevrouw. Zij vertelde dat haar man en twee zonen na de oorlog vermist waren geraakt in Rusland. Iedere dag keek ze naar hen uit en dagelijks bezocht ze het monument in haar dorp waar hun namen opgeschreven stonden. Ze had nog nooit overgeslagen en bleef hoop hebben om hen eens terug te zien. Deze waakzaamheid zouden wij ook moeten hebben als het om de wederkomst van onze Heiland gaat! Dus, houd vol en wees waakzaam!
Goede Pinksterdagen gewenst en voor onze examenkandidaten: Houd vol!
Mieke van ’t Veer