Boei 90

Het is al weer 8 weken geleden dat we u uitvoerig berichten dat we als gemeente een contact zijn aangegaan met de pas gestichte gemeente Boei 90 in Wateringse Veld bij Den Haag. Boei 90 is van niets gegroeid naar de kleine gemeente die ze nu is, mede door het werk van de onder ons bekende Arjen en Annemarie ten Brinke, die daar sinds 2007 namens de IZB als gemeentestichters werken. Ik schreef: mede, want het is uiteindelijk en in de eerste plaats het werk van de Heilige Geest. Het contact – meer een samenwerkingsverband – zal er o.a. uit bestaan dat Arjen regelmatig gebeds- en dankpunten zal doorgeven. We hopen dat dit in de kringen en verenigingen en clubs meegenomen wordt in de gebeden. Maar ook in de gezinnen. Vandaar dat we u graag de brief van Arjen – al weer een paar weken oud, maar niet minder geldig – aan u doorgeven:

Beste broeders en zusters,
Wat fijn om te horen dat er in Sliedrecht voor onze jonge gemeente (BOEI 90) hier in Den Haag – Wateringse Veld gebeden wordt.
Graag sturen we jullie af en toe gebeds-en dankpunten toe. We maken mooie dingen mee, we zien mensen veranderen. Daar zijn we dankbaar voor.
Tegelijkertijd zien we mensen worstelen. Sommige mensen hebben een enorme strijd te voeren. De boze zit niet stil en stookt onrust in levens van mensen.
We willen jullie vragen te bidden voor de mensen die vrij recent binnen BOEI 90 gedoopt zijn: Een gezin (vader en moeder en twee kinderen) en twee volwassen mannen. Bid dat ze vol zullen houden en steeds meer vrucht zullen dragen.
Vanaf deze week hebben we iedere zondag een zondagse dienst. Bid voor genoeg arbeiders om de diensten op zo’n manier vorm te kunnen geven dat we mensen uit de wijk ook kunnen ontvangen.
Bid voor wijsheid voor de kerkenraad van BOEI 90 om de gemeente, die uit zoveel verschillende soorten mensen met verschillende achtergronden bestaat, te leiden en te ‘herderen’.
Dank jullie wel! We bidden ook voor jullie!
Grote groet, namens onze kinderen
en de gemeenteleden van BOEI 90,
Annemarie en Arjen ten Brinke