Collecte

Het is een grote zegen dat we fysiek weer met zoveel gemeenteleden in onze kerkgebouwen kunnen en mogen samenkomen. We kunnen nog niet collecteren
op de manier zoals we die hadden in de tijd voor corona. Weliswaar staan er bij
de uitgangen collectebussen, maar de meesten van u zullen toch digitaal hun
gaven overmaken. Het zou kunnen zijn dat dit nu gemakkelijker vergeten wordt.
Maar zo bent u niet……