Collecte Heilig Avondmaal

De diaconie heeft besloten de collecte bij de viering van het Heilig Avondmaal a.s. zondag 3 juni te besteden aan noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. In 2018 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. Meer dan 300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door honger. Kerk in Actie verleent noodhulp en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Via de plaatselijke kerk in Ethiopië wordt extra hulp gegeven aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen en zorgen voor toegang tot veilig (drink)water. In die gebieden waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid. Deze hulp wordt onder andere geboden:

  • voedselpakketten voor herders en boeren;
  • voedingssupplementen voor ondervoede kinderen en zwangere vrouwen;
  • nieuw vee voor boerengezinnen;
  • landbouwgereedschap, verbeterde zaden en landbouwtraining voor boeren;
  • drinkwater voor scholen, herstel van waterputten, bouw van ondergrondse   wateropslagplaatsen;
  • trainen van watercommissies, zodat de mensen zuinig met water omgaan;
  • voorlichting over hygiëne en water.

Kerk in Actie traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken mensen beter bestand tegen deze rampen. Boeren en herders leren wateropslagplaatsen te herstellen en ondergrondse waterputten aan te leggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië is bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor miljoenen mensen. Om dit alles te kunnen realiseren is ca. € 300.000,- nodig. Helpt u mee de nood te verlichten? Door uw gave en door uw gebed? Geven kan tijdens de diensten, maar ook per bank op IBAN NL25RABO0359322719. Graag met vermelding ‘Noodhulp Ethiopië’. Hartelijk dank!!

Namens de diaconie, Mark Teeuw en Marius van Wijk