Bijeenkomst Confessionele Vereniging

Voor de nieuw gevormde afdeling Zuid-Holland-Zuid/Noord-Brabant, die zich in Zuid-Holland uitstrekt van Dordrecht tot Leerdam en tegelijk de leden in Noord-Brabant bundelt, wordt op donderdag 4 juni 2015 een eerste bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst is zowel voor leden als andere belangstellenden.

Ds. Jan Riemersma presenteert een programma onder de titel “Rembrandt als Bijbels theoloog”. In de schilderijen en tekeningen van de beroemde schilder zijn vele bijzondere elementen te zien, waar de presentator boeiend over kan vertellen. De avond wordt gehouden in gebouw “De Heul” (Johanneskerk), Nieuwe Hoven 141, 4205 BC  Gorinchem en begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.

Graag tevoren aanmelden via:
ad@dewaardsl.nl of 0184-499449 of 06-23926036.