Connection, Verbinding

Connection, Verbinding
Terugblik op Open Monumenten Dag

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er afgelopen zaterdag voor het eerst in lange tijd weer activiteiten zijn georganiseerd op de Kerkbuurt, en in en rond de Grote Kerk in het kader van Open Monumenten Dag.
‘Connection’ is thema van het artistiek project op de Kerkbuurt. Wellicht heeft u de kunstwerken in de etalages op de Kerkbuurt gezien. Op Open Monumenten Dag was ook christelijke kunst te bewonderen in diverse kerken.
In de Grote Kerk mochten we Gisela Mink-Tien bezig zien aan een werkstuk en beantwoordde zij vragen over haar schilderijen.
De ‘herders’ buiten bij de kerk hebben voorbijgangers de weg gewezen naar de ingang van de kerk en geattendeerd op het gebouw, de expositie en de orgelbespelingen.
Zij vormden met hun ‘kudde’ een prachtige verbinding tussen de activiteiten op de Kerkbuurt en in de Grote Kerk. In hun kookpot ontvingen zij zelfs nog wat muntgeld; dit zullen we uiteraard in een van onze zendingsbussen doen.
We mogen terug kijken op een waardevolle dag waar op diverse manieren gelegenheid was om in gesprek te komen over wat ons verbindt met God! We hebben boven verwachting veel bezoekers mogen ontvangen en er zijn op diverse manieren emoties en gevoelens gedeeld. Mensen waren geroerd door orgelspel of om voor het eerst sinds lange tijd weer in het kerkgebouw te zijn. Ook hebben we mensen uit ons dorp mogen ontmoeten die nog nooit in de Grote Kerk binnen waren geweest.
We willen iedereen die zich heeft ingezet om deze dag mogelijk te maken heel hartelijk bedanken.
Was u zaterdag niet in de gelegenheid de kerk te bezoeken? U bent in de maand september van harte welkom op maandag-, dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Een mooie kans om iemand uit te nodigen en samen de expositie (die het evangelie in beeld en woord laat zien) te bezoeken.
Evangelisatiecommissie Hervormde Gemeente Sliedrecht