Dankbare kerkrentmeesters?

Jazeker! Dankbaarheid mag er ook zijn voor wat de Heere ons heeft gegeven in onze plaatselijke Hervormde Gemeente. We hebben vier wijken met elk een predikantsplaats, goede organisten, elke zondag kerkdiensten, diensten op bid- en dankdag, voorbereiding in de stille week, pastoraat, gemotiveerd jeugdwerk, vele kringen, evangelisatiewerk etc. Als we even om ons heen kijken, kunnen wij vaststellen dat dit een groot voorrecht is, waar elders kerken worden gesloten of men met een steeds kleinere groep verder moet. Onverdiende genade, waar we de Heere niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn.