‘Diep getroffen’

Zondagavond 7 juni was onze voorganger ds. de Goei uit Amersfoort. Handelingen 2 vanaf vers 14 was het onderwerp van de dienst. Daarin spreekt Petrus de mensen toe na de uitstorting van de Heilige Geest. Tijdens de verkondiging werd vooral aandacht gegeven aan de woorden ‘diep getroffen’. Worden wij nog weleens ‘ergens diep door getroffen’, of ‘worden we nog ergens warm van’. Best wel iets om over na te denken. Wij zijn van nature geneigd om ons hart af te schermen voor datgene wat op ons af komt. We bouwen schilden op en laten ons liever niet teveel raken. Dat is ‘eng’. Als ik denk aan mijn tijd op de middelbare school, herinner ik me dat ik me toen niet thuis voelde, niet op school, niet erbuiten en vooral ook niet in mezelf. Ik denk dat ik alleen uit schilden bestond. Rond die tijd startte ook mijn kerkgang en daarbij behorende catechisatie en club. Langzaam maar zeker werden mijn schilden weggehaald. Tot ik vertrouwen kreeg in het leven. Ik ging me realiseren dat God, via mensen, met mij aan de gang ging en me leerde dat ik op Hem mag vertrouwen, omdat Hij mij in zijn Hand houdt. Zo mogen we, hoe eng het soms ook is, onze schilden laten zakken en ons aan Hem overgeven. Hij doet grote dingen, ook in onze levens. Misschien is Hij er wel het meest als we op de bodem zitten. Vaak zien we zijn Hand pas als we terugkijken. Dus kijk terug! Laten we ons ervoor openen en weer warm worden van Gods grote daden. Dan kunnen we de toekomst aan!

Bevestiging
Zondag 14 juni in de avonddienst wordt Sjanie Sterrenburg bevestigd als blokouderling.
Zij zou de vorige bevestigingsdienst er al bij zijn geweest, maar helaas hield het coronavirus dat tegen. We hopen op een gezegende dienst, waarna we weer met een voltallige kerkenraad van wijk 2 verder kunnen. Hiervoor zijn we heel dankbaar. We zien dat God zodanig in de harten van mensen werkt, dat ze de moed krijgen om een ambt
op zich te nemen.
Om ‘warm van te worden’.