Discipelschap is . . .

Discipelschap is . . .
. . . aan Zijn hand vertrouwend gaan, mooi uitgedrukt in onderstaand lied en tekst.

Lied 432: 1

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
Een lied naar de tekst van 2 Samuël 22: 31-32: “Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een vaste rots buiten onze God?”