Doelcollecte

Op D.V. zondag 22 juli is de diaconale rondgang bestemd voor het werk van de Protestantse Stichting voor Diaconaal Vakantiewerk. Al ruim 50 jaar organiseert deze stichting vakantieweken voor mensen die niet (meer) eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven gaan, omdat ze dagelijks zorg nodig hebben of een klein sociaal netwerk hebben. Zo zijn de diaconale vakanties o.a. bedoeld voor eenzame senioren, chronisch zieken en mensen met een beperking, maar ook voor mantelzorgers. De vakanties van Hetvakantiebureau.nl (onderdeel van de stichting) onderscheiden zich door de sfeer, gastvrijheid, gezelligheid en wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle vakanties hebben een protestants-christelijk karakter. Dat betekent onder meer dat tijdens iedere week een vrijwilliger met theologische, pastorale scholing aanwezig is en op zondag een kerkviering plaatsvindt in het eigen hotel. De vakantieweken worden mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan 1.400 vrijwilligers. Ook voor hen is een vakantieweek een unieke ervaring, waar ze met plezier op terugkijken. Het is hard werken, maar daar staat veel voldoening en waardering van de vakantiegasten tegenover. Ook u kunt een bijdrage leveren, in de eerste plaats door het Diaconaal Vakantiewerk te gedenken in uw gebeden en in de tweede plaats door uw gaven in de collecte. Wie een  gift  wil  overmaken  kan  dat  doen  naar  NL25RABO0359322719  t.n.v.  Diaconie  Herv.  Gem.  Sliedrecht,  onder  vermelding  van Diaconaal Vakantiewerk. Dank u voor uw bijdrage!

Namens de diaconie, Mark Teeuw