Dabar

‘Dabar’ is een Hebreeuws woord, dat zowel ‘woord’ als ‘daad’ betekent. Zo heet het camping- en recreatiewerk, dat al vele tientallen jaren wordt georganiseerd op verschillende campings in Nederland. Jongeren vanuit alle delen van het land werken op een camping in een team samen om vakantiegasten een hartelijk welkom te bieden. Dat gebeurt door recreatief kinderwerk, maar ook door activiteiten voor volwassenen.
Daarbij staat het team nadrukkelijk open voor gesprekken over het christelijk geloof. In dat kader zijn er avondsluitingen en openluchtdiensten.
Zie voor verdere informatie de website: www.izb.nl/dabar/. Hier is ook informatie te vinden over eventuele financiële ondersteuning.
Vanuit onze hervormde gemeente hebben enkele jongeren zich opgegeven voor dit prachtige werk. Vanuit de wijken 1&2 betreft het Merel van Straten. Zij gaat van 28 juli tot en met 4 augustus samen met enkele andere jongeren naar een camping in Leimuiden. Van harte wensen we hen Gods zegen toe.