Doelcollecte: Bezoekwerk in Exodushuizen (hulp ex-gedetineerden)

In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijzen om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te pakken. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak. Bijna 1.600 vrijwilligers van Exodus ondersteunen jaarlijks ruim 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. De – veelal uit kerken afkomstige – vrijwilligers zijn in heel Nederland actief. Zij werken in de Exodushuizen, binnen en buiten de gevangenissen. De steun is speciaal voor vrijwilligers die gevangenissen bezoeken. Exodus biedt deze vrijwilligers voorlichting en training (bv. een cursus over afstand en nabijheid). Tevens biedt Exodus hulp bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Het bezoekwerk in de gevangenis en het onderhouden van het contact tussen een gedetineerde vader of moeder en zijn/haar kind is diaconaal werk van grote waarde. Het maakt de kans op een goede terugkeer naar de samenleving groter. Wie een  gift  wil  overmaken  kan  dat  doen  naar  IBAN  NL25RABO0359322719  t.n.v.  Diaconie  Herv.  Gem.  Sliedrecht,  onder  vermelding  van Exodushuizen. Laten wij de zowel de bezoekbroeders en -zuster als ook de (ex)-gedetineerden opdragen in ons gebed en praktisch helpen met onze financiële bijdrage.

Namens de diaconie, Huib Visser