Doop- en geloofsopvoedingskring

Met dankbaarheid kijkt ds. Sparreboom terug op een volle en vreugdevolle doopdienst van afgelopen zondag. De doopouders kregen een uitnodiging mee voor een doop- en geloofsopvoedingskring, om elkaar beter te ontmoeten. De eerste kringavond vindt plaats op donderdag 1 oktober op een nader te bepalen plaats.
De dopelingen kregen als dooptekst mee:
– Jidde Arie van den Bergh,
Moge de HEER u zegenen, hij die hemel en aarde gemaakt heeft.” Psalm 115: 15
– Sam Cornelis Hoftijzer,
“U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.” Psalm 18: 36 en 37
– Martinus Joshua van Kempen,
“Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”
   Johannes 10: 11
– Boaz Teunis Maurits Kraaijeveld,
“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel      vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.”
Johannes 15: 5

– Fenna Alexa van Loosen,
“Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt.” Jesaja 54: 10
– Féline Alisa Maat,
“Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.” Genesis 17: 1
– Noa Joy Mikhout,
“Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.” Psalm 100: 3
– Jelte Jan Nederveen,
“Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?” Psalm 8: 4 en 5
– Moses van Vuuren,
“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” Romeinen 8: 38 en 39
– Lize Janne Margaretha de Wild,
“Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.”
Psalm 37: 5 en 6

– Elyn Zwanenburg,
“U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.”
Psalm 139: 5 en 6