Doopteksten

Afgelopen zondagmorgen 14 maart werd de Heilige Doop bediend aan een tweetal kinderen in onze gemeente. Elk kreeg een dooptekst mee:
Jan Dirk Jesse Buizert
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol (Jesaja 1: 18b);
Timon Jort Nederveen
Wie overwint, zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen (Openbaring 3: 5).