Doopzitting wijken 1 en 2

Zondagmorgen 26 maart zal in de morgendienst in de Maranatha Kerk de doop worden bediend. In verband daarmee houden we op maandag 6 maart in de Grote Zaal van het Dienstgebouw een doopgesprek met alle ouders die dan een kind willen laten dopen. We beginnen om 20.00 uur. Van harte welkom! We kijken uit naar een mooi gesprek over de betekenis van de doop en naar een goede
voorbereiding op de dienst. (MHV)