A Word from The Pastor

Gods Woord maakt je de koning te rijk
‘Ik schep vreugde in uw belofte, als de vinder van een rijke buit’ (Psalm 119: 162).

We naderen het einde van deze lange Psalm. En ook vandaag stuit ik op een prachtig vers wat m.i. de kern van het lezen en overwegen van de Bijbel samenvat. Het is als een soort van schatgraven. Iedere keer weer als je de tijd neemt om naar Gods woorden te luisteren door ze aandachtig en biddend om de leiding van Zijn Geest te lezen.
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Zorg dat je gericht bent op het vinden van de rijkdom die ligt opgeslagen in de woorden die Hij zelf spreekt; Zijn beloften van liefde en redding, vergeving van je zonden. Schep daar vreugde in. Want dat is wat God, onze Vader wil: dat de vreugde die in Hem is, in Jezus was toen Hij op aarde kwam, ook in jou komt. Zoek en vind daarom Gods woorden als een rijke buit! Ze maken je ‘de Koning te rijk’.

Vredegroet
Van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 10 maart heb ik vrij en ben ik met mijn vrouw op bezoek bij haar broer in Kralendijk, dat is op het eiland Bonaire. Deze rubriek zal dan een keertje overgeslagen worden. U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met de ouderlingen-ouderenpastoraat, zr. W. Schouwenburg-van Andel, 0184-42 01 14 (wijk 1) en br. G.R. de Bruin, 0184-41 66 85 (wijk 2).
‘De Heere zegene u, en behoede u!
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en geve u vrede!’
(Numeri 6: 24-26, Staten Vertaling ‘18/’19).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93