Een laatste terugblik op de Bijbelweek

We zijn dankbaar dat voor alle onderdelen voldoende en enthousiaste vrijwilligers waren. Alleen het flyeren op de Kerkbuurt is helaas niet doorgegaan, omdat er geen aanmeldingen waren.

Voor gevonden voorwerpen, zie vorig Kerkblad en/of bel met 0654247411 (Jolanda Lock).