Een woord van ds. Sparreboom

‘Afgelopen zondag gaf ik aan dat ik het beroep, dat vanuit de Hervormde Gemeente wijkgemeente Nieuwe Kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel werd uitgebracht, heb aanvaard. Met grote dankbaarheid kijk ik terug op vier prachtige en gezegende jaren in uw midden.
Ik tel vele zegeningen en heb het vaste vertrouwen dat de gemeente zal voortgaan op de ingeslagen weg van eenheid en vertrouwen. Nu deze beslissing is genomen breekt er een periode van enkele maanden aan waarin taken moeten worden overgedragen en afscheid moet worden genomen. Dat gaat – gezien de hartelijke verbondenheid die er in de afgelopen jaren mocht groeien – ongetwijfeld pijn doen. Wij vertrouwen ook in deze periode dat onze hemelse Vader ons als gemeente én predikantsgezin nabij zal zijn.
En wij vertrouwen erop dat de Here God op zijn tijd zal voorzien in de ontstane vacature.’