Evangelisatieouderling

Onze evangelisatieouderling Tine Plaisier-Brouwer heeft vanwege persoonlijke omstandigheden de kerkenraad verzocht te worden ontheven van haar ambt.
De kerkenraad betreurt het vertrek van Tine, maar heeft uiteraard begrip voor haar besluit en stemt daarmee in.
De kerkenraad is Tine dankbaar voor haar grote inzet in het evangelisatiewerk in onze gemeente en bidt haar en haar gezin Gods zegen toe. De kerkenraad zal zich beraden over de ontstane vacature.
Paul Passchier,
voorzitter wijkkerkenraad 1