Felicitatie bij een promotie

Ds. C.P. de Boer, predikant van de ‘Beth-El’-gemeente in Sliedrecht, heeft een boek geschreven over een heel boeiend onderwerp. Het gaat over Psalm 110, het bijbelgedeelte dat het meest in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Het gaat daarin ten diepste om het Hogepriesterschap van Christus. Het boek dient als proefschrift met het oog op het verkrijgen van de titel van ‘doctor in de godgeleerdheid’ aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn. We bidden dat zijn diepgravende studie tot zegen mag zijn van de Kerk en we feliciteren hem van harte met het bereiken van deze mijlpaal.