From the pastor

De Liefde is geduldig

‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid’ (1 Korintiërs 13: 4).

In Paulus’ brief aan de Galaten spreekt hij over de vrucht van de Geest. Vanuit die ene vrucht van de liefde volgen andere vruchtdelen, waaronder ‘geduld’. Ook hier in 1 Kor. 13 is het goed om te zien dat de liefde aan het begin staat van zoveel anders. De liefde die God aan ons geeft en die Hij in ons wakker roept is zo ook de bron van ons geduld. Het is een christelijke opdracht om je te oefenen in geduldig wachten. Wachten met oordelen, een ander de tijd gunnen – het is allemaal het gevolg van een liefdevolle houding die vooral beproefd wordt in moeilijke situaties. Ik las ergens: ‘Geduld is liefde, die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt.’ In moeilijke tijden aan het eind van, of tijdens, je leven is het van belang je te oefenen in geduld. Die situaties dienen zich vanzelf aan. Want: het hele leven is wachten, maar vooral ook verwachten. Herken het en gebruik ze.
Laat het geduld van Jezus je dan leiden.

Vredegroet
Ik wens u en jullie het geduld toe om te wachten en te geloven in de vrede en de vreugde van Gods Geest.
‘Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. ‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1: 10-11).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93