Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan
In januari wordt in onze gemeente de Actie Kerkbalans 2023 gehouden. Tijdens deze actieperiode zullen we u als leden van onze gemeente om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.
Tussen 9 en 14 januari ontvangt u daarom een brief of als u digitaal toezegt, een e-mailbericht met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen zodat het Evangelie verkondigd kan blijven worden.
Door vandaag te geven, kan onze gemeente blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.