Gelezen

In veel werkkamers van predikanten ligt, denk ik, het boek Dialoog, dans en duel van
Kees van Ekris op het bureau, of de stapel ‘binnenkort-te-lezen’. De ondertitel is Preken voor tijdgenoten. Hij munt in dit boek het begrip ‘missionaire intelligentie’. En dat is bepaald niet alleen van belang voor predikers (m/v)! Ik moest eraan denken, toelevend naar de OpenDeur-dienst van zondagavond (zie de gezamenlijke berichten). Dit is de definitie die Van Ekris geeft van missionaire intelligentie: ‘Het gaat om openheid, leren luisteren, willen leren van een ander en datgene wat je hoort laten indalen in je eigen denken en in je eigen hart. Het is het vermogen om niet in stereotypen te denken. Niet in etiketten geloven als atheïst, agnost, boomer, wappie of refo-christen, maar benieuwd zijn naar wat iemand vindt en gelooft, en waarom en hoe zich dat ontwikkeld heeft.’ Om ons gaandeweg in te oefenen, lijkt me.
Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout