Getuigenis

In de belijdenisdienst verwoordde Jeroen Aantjes namens de groep van negen de motivatie waarom zij belijdenis van hun geloof aflegden en drie van hen gedoopt wilden worden. Heel indrukwekkend.
De tekst geef ik in dankbaarheid en ter overweging hierbij:
Wat mooi dat jullie vandaag aanwezig zijn om deze bijzondere dienst met ons mee te vieren. We danken God dat Hij deze keuze in ons hart heeft gelegd. Namens degenen die vandaag belijdenis doen en de doop mogen ontvangen, zal ik voor ons gezamenlijk de redenen voor deze keuze voor God en de Kerk met jullie delen. Het is een zegen om de doop te mogen ontvangen vanuit je ouders of op een later moment en voor de kerk belijdenis te doen van het geloof. God is altijd nabij, wanneer het moeilijk is in dit leven en je geen aansluiting lijkt te kunnen vinden. God is er altijd. Hij wijst ons de weg. Vandaag belijdenis doen is het maken van de eerste stap om verder te groeien in het geloof. We zeggen ‘ja’ tegen God in dit leven en het leven hierna. We willen een relatie met God aangaan en tot zijn gemeenschap behoren en ons hier ook voor inzetten. God heeft ons zijn Zoon gegeven, hoe kunnen wij dit offer weigeren? Bij Hem horen is Gods liefde zien, overal om je heen, en we zijn dankbaar dat we dit nu ook mogen zien en hier deel vanuit mogen maken.
God, houdt u ons vast, laat ons uw liefde voelen en wilt u ons de weg wijzen die we moeten gaan. Heer, wij komen tot U.

Ds. G.J. Mink