God is een zon en een schild

Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.(Psalm 84: 12)

God geeft, als de zon, aan mensen licht en warmte. God is een zon… Dat is mooi. Dat is genade en glorie. En wie onbevangen op Hem vertrouwen en met Hem leven onthoudt Hij zijn weldaden niet. Genade is niet alleen dat je een streep mag zetten onder je verleden omdat de Heer je vergeeft, maar ook dat er iets nieuws, iets vreugdevols in je leven komt. Graag wil God het je geven: glorie. Dat is de basis van waaruit je onbevangen op weg kunt gaan. Niet verkrampt, niet activistisch, niet controlerend maar ontspannen. Laat maar los wat je bezwaart of belast. En ontdek dat God je vasthoudt in zijn Zoon Jezus.
Voor Jantina Boelaars uit Hendrik-Ido-Ambacht die woensdag 16 oktober jl. te gast was op de ouderenmiddag in zorgcentrum Overslydrecht, is deze psalm werkelijkheid geworden. Door haar (adoptie-) zoon die albinisme heeft, raakte zij betrokken bij de Josephat Torner Foundation (jtfe.org) in Tanzania. Deze organisatie zet zich in om kinderen, maar ook volwassenen, die de huidaandoening albinisme hebben een veilig leven te geven. In vooral Oost Afrikaanse landen wordt letterlijk ‘gejaagd’ op de armen en benen van mensen met albinisme, omdat dit genezende krachten zou geven! Vertrouwend op haar God heeft zij in oktober 2018 een wandeltocht naar de ca. 6.000 meter hoge top van de Kilimanjaro in Tanzania gemaakt en geld opgehaald voor dit mooie werk van de Foundation. Op inspirerende en gelovige wijze en met prachtige dia’s vertelde zij van haar belevenissen aan de vele ouderen die die middag present waren in de recreatiezaal van Overslydrecht. Een mooie gelegenheid om elkaar maandelijks te treffen en samen te luisteren naar meditaties van onze predikanten, samen te zingen en boeiende verhalen van diverse sprekers mee te kunnen maken.
Vorige week meldde ik nog dat br. P. Noomen in het Gasthuis van het Beatrixziekenhuis verbleef. Afgelopen week is hij weer naar huis gekomen om verder te herstellen.
Wilt u voor hem en zijn vrouw, maar ook voor Jantina en de Josephat Torner Foundation en de vele niet met name genoemde ‘kwetsbare’ ouderen in onze wijken 1 en 2 bidden?
Volgende week zal er geen ‘Woordje van uw pastor’ verschijnen. Samen met mijn vrouw en kinderen en onze kleinzoon van 2 maanden, zijn wij van 23 tot 30 oktober in Spanje bij mijn zus en zwager. We vieren en gedenken dan dat wij op 14 september jl. 30 jaar getrouwd waren. Aan God de dank en de eer!

Vrede, Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.