Gratis voedsel en drank!

Afgelopen zondag ging ds. L. den Breejen uit Delft bij ons voor. Hij stond in de dienst stil bij Jesaja 55, een vreugdevolle en hoopvolle profetie waarin zelfs geschreven staat dat voedsel en drank gratis zijn. En bij Markus 1: 9-11 waar Jezus in de Jordaan gedoopt wordt door Johannes. Een profetie die uitkomt!
Gratis voedsel, gratis drank. Het lijkt te mooi om waar te zijn. We weten dat alles op deze aarde een prijs heeft en voor niets gaat de zon op.
Toch kom je soms in je leven situaties tegen waarbij voedsel en drank wel gratis zijn en ook nog een voorproefje van hoe de wereld bedoeld is. Begin jaren negentig gingen wij met ons gezin naar Polen.
Op bezoek bij een familie in een dorp waar we zijdelings bij betrokken waren geraakt toen er transporten met hulpgoederen die kant op gingen. We wisten dat daar, nadat de Russen er weg waren gegaan, gebrek was aan van alles en nog wat. Met dat idee ga je er dan naar toe. De mensen waar we kwamen, hadden echter alles uit de kast gehaald om het ons naar de zin te maken. Eten, drinken, de beste bedden en het enige wat ze ervoor terug wilden, was ons gezelschap en het feit dat we er een goede tijd hadden. Eigenlijk vonden we het wel lastig om zo verwend te worden, maar de goede momenten die we met elkaar hebben gehad waren zo kostbaar dat ze een band scheppen voor het leven. De communicatie ging in gebrekkig Duits en met handen en voeten, maar de liefde die eruit sprak was van onschatbare waarde! Als wij dit op aarde al met medemensen kunnen ervaren, hoeveel temeer kunnen we dit dan met God ervaren. Hij wenst ons dezelfde gastvrijheid en liefde, maar dan wel één die echt verzadigd en die ons doet jubelen en juichen van vreugde. Laten wij daarom ons oor aan Hem lenen die in de Kerstnacht tot ons gekomen is, onder ons heeft geleefd en gewerkt, gedoopt is en voor onze zonden gestorven is. Zodat wij voor eeuwig mogen leven van het Hemelse brood en de Hemelse drank!

Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet,
Mieke van ’t Veer