Meeleven(1)

Er zijn veel zieken thuis, al of niet corona-gerelateerd. Het vergt veel van hen, hun naasten, hun mantelzorgers. Bovendien is het sterven van velen in de nabijheid zeer aangrijpend.
In onze wijkgemeente overleden in de afgelopen drie weken maar liefst negen leden.
Dat doet wat met ons als gemeente en zeker ook met degenen die pastoraal verantwoordelijkheid droegen: wijkouderling Willy Schouwenburg-van Andel, pastor
Harm Jansen en ondergetekende. Wilt u ons in uw voorbede blijven gedenken?