Groeten uit Eethen

Broeders en zusters, fijn om u en jullie langs deze weg te kunnen groeten.
Allereerst wil ik iedereen die rond het beroep naar Sliedrecht van zich liet horen (via een kaart of mail), of biddend meeleefde van harte bedanken.
Dat heeft ons goed gedaan. Na het aannemen van het beroep brak er een tijd aan waarin de focus lag op het afronden en overdragen van mijn werkzaamheden in Eethen-Drongelen. De laatste weken speelt het daadwerkelijke afscheid (op 6 juni) een steeds grotere rol in de ontmoetingen hier, en uiteraard ook in mijn gedachten. Tegelijk ben ik
als predikant, en zijn we samen als gezin, ook steeds meer de blik aan het richten naar
Slie-drecht.
Volgende week heb ik een studieweek, en daarna komt de ‘startzondag’ van bevestiging
en intrede echt dichtbij!
Ik kijk er naar uit om dan mijn predikantswerk in Sliedrecht te mogen gaan beginnen.
Als gezin verhuizen we op 26 juli, zodat Jesper en Jinthe hun schooljaar in Eethen goed kunnen afronden. Tot die datum reis ik dus vanuit Eethen naar Sliedrecht, maar dat is gelukkig goed te doen.
Ik begreep dat er een reeks bijzondere kerkdiensten gaande is in de gemeente. Doop, intrede ds. Teeuw in wijk 4, belijdenis, Avondmaal, en dan mijn intrede. En als we dan ook waarnemen dat er meer ruimte ontstaat rond de coronamaatregelen, dan stemt dat alles ons dankbaar. Vooral omdat we met Pinksteren in de rug met woorden uit een Sela-lied hoopvol uitspreken:
‘De wind steekt op, de wind steekt op.
Waar zij waait leeft uw kerk weer op!’
Een hartelijke groet, ook namens Sandra, Jesper en Jinthe,
ds. Michiel Vastenhout