Heilig Avondmaal Overslydrecht

Op D.V. vrijdag 24 juni zal in huize Overslydrecht tijdens de weeksluiting het Heilig Avondmaal bediend worden. De aanvang is om 18.30 uur (zingen vanaf 18.00 uur). De voorganger is ds. P.D. Teeuw. De viering in Overslydrecht is tevens bestemd voor hen die niet aan de viering van het Heilig Avondmaal,ntijdens de diensten in onze Kerken van zondag 26 juni, kunnen deelnemen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als u van vervoer afhankelijk bent kunt u bellen met diaken Huib Visser, 06-53 49 56 26 (bij voicemail graag inspreken).
De diaken van dienst haalt u graag op. Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor het Kerk in Actie doel voor het bestrijden van de ongekende honger in het oosten van het Afrikaanse continent (Ethiopi√ę, Kenia).De volgende week¬† berichten wij u graag meer over het collectedoel.
Namens de diaconie, Huib Visser