Heilig Avondmaal Overslydrecht DV vrijdag 6 september (= 1 week eerder)

Op D.V. vrijdag 6 september zal in huize Overslydrecht tijdens de weeksluiting het Heilig Avondmaal bediend worden. Let op: de Avondmaalviering is 1 week eerder dan gebruikelijk (om logistieke redenen). De aanvang is om 18.30 uur (zingen vanaf 18.00 uur). De voorganger is Ds. G. Mink. De viering in Overslydrecht is tevens bestemd voor hen die dit niet aan de viering van het Heilig Avondmaal, tijdens de diensten in onze Kerken van zondag 15 september, kunnen deelnemen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als u van vervoer afhankelijk bent kunt u bellen met diaken Huib Visser, tel. 06-53495626 (bij voicemail graag inspreken). De diaken van dienst haalt u graag op. Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor de Commissie Hulp Roemeniƫ. Over 2 weken berichten wij u graag nader over het bekende en dankbare werk van de deze Commissie.

Namens de diaconie,
Huib Visser