Doelcollecte 1 september

Op D.V. zondag 1 september hopen we als diaconie uw gaven in te mogen zamelen voor Stichting Proplan. Deze stichting wil, zoals de barmhartige Samaritaan, hulp bieden aan mensen die geen helper hebben, vanuit Liefde voor de naaste en een vanuit een christelijke identiteit. De focus van hun werkt ligt in voormalig Joegoslaviƫ. Als gevolg van de burgeroorlog zijn veel hulporganisaties vertrokken. Maar de nood is hoog op tal van plekken, zoals bij de weduwen van Srebrenica die zwaar getraumatiseerd, depressief en eenzaam zijn. Daarnaast is de werkeloosheid groot en leeft de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Hierdoor kunnen kinderen geen goede opleiding volgen en hebben veel mensen een slechte gezondheid door ongezonde voeding en gebrek aan medische zorg. De stichting probeert de meest kwetsbaren te hulp te komen, onder andere door middel van voedselpakketten, hulp aan extreem eenzame ouderen, microkredieten, een fatsoenlijk dak boven het hoofd voor wie dat niet hebben, ondersteuning aan zorginstellingen en hulp aan ouders zodat hun kinderen naar school kunnen. Als diaconie willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen, maar ook zeker vragen om uw gebed voor deze kwetsbare naasten. Wie dat wil kan een gift overmaken, naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Proplan. Dank voor uw bijdrage!

Namens de diaconie,
Mark Teeuw