HULP BIJ AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

De aangiftes 2014 voor de Inkomstenbelasting kunnen nog tot 1 mei 2015 worden ingevuld. De Diaconie is bereid om u daarin bij te staan. Dat geldt ook voor het (digitaal) invullen van formulieren om toeslagen aan te vragen. Het gaat hierbij overigens niet om het geven van belastingtips en belastingadvies. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dat melden bij de secretaris van de diaconie: Arjan den Otter, tel: 422645 of per e-mail: diaconie@hervormdsliedrecht.nl. Wilt u bij een aanmelding per e-mail niet vergeten uw telefoonnummer te vermelden? Vervolgens zal met u contact worden opgenomen en een afspraak worden gemaakt.

College van diakenen