Hulp gezocht bij ingebruikname/inrichting Microsoft Office 365

Binnen onze gemeente wordt veel vergaderd. Kerkenraden, diaconie, commissies, verenigingen, etc. Voor al die vergaderingen worden agenda’s gemaakt met allerlei bijlagen, er worden notulen gemaakt en actiepuntenlijstjes. Al met al gaat het om heel veel documenten, die vervolgens weer bewaard moeten worden en soms na zoveel jaar ook weer vernietigd. In de praktijk gaat het meeste daarvan tegenwoordig digitaal via mail, dropbox of een andere vorm van ‘in the cloud’. Dat gaat lang niet altijd even gestructureerd, en ook niet altijd even ‘veilig’. Terwijl het toch vaak om vertrouwelijke gegevens gaat.  Het College van Kerkrentmeesters gaat dit verbeteren en veiliger maken. We gaan stapsgewijs een standaard oplossing implementeren voor alle geledingen van onze gemeente, gebaseerd op Microsoft Office 365.

Daarbij zoeken we ondersteuning van gemeenteleden die ervaring hebben bij het implementeren en/of beheren van een zakelijke Microsoft Office 365 omgeving.

Ben jij dat en zou je willen helpen?

Stuur dan een mail naar:
cvk@hervormdsliedrecht.nl.