Informatie over de diensten van wijk 1 en 2

Vierde adventszondag
In de morgendienst van deze vierde Advent bladeren we verder in het Lucasevangelie. Het licht valt op Zacharias, die na een periode van stilte weer kan spreken. We komen samen in de Maranathakerk, met ds. Sparreboom als voorganger. Zowel in de kerk als in de kindernevendienst gaat het over dit gedeelte.

In de avonddienst, die in de Grote Kerk wordt gehouden, gaat ouderling drs. A.J. den Besten ons voor.

Kerstdiensten
Onder (mede)verantwoordelijkheid van onze wijkkerkenraden vinden er maar liefst vijf kerkdiensten plaats op het Kerstfeest.

Het thema van het kinderkerstfeest is: ‘Op zoek naar het Licht’. Door kinderen en leiding van de kindernevendienst is een prachtig programma opgesteld. In dit programma gaat meneer De Wereld op zoek naar het Licht, en hij kan daarbij wel wat hulp gebruiken. Wil je weten wat deze raadselachtige omschrijving inhoudt, kom dan om 19.00 uur naar de Maranathakerk om het feest mee te vieren. Neem daarbij gerust vrienden, vriendinnen, ouders, opa’s en oma’s en andere bekenden mee!

Op dezelfde avond is er om 20.30 uur in de Grote Kerk een traditionele kerstnachtdienst. Die wordt geleid door ds. Mink (liturg) en de nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk, ds. Alexander Veerman (prediking). Het thema voor de dienst is: ‘De wereld draait door’. Naast het kerstevangelie uit Lucas 2 klinkt de profetie van Jesaja 42: 1-7. Muzikale medewerking verlenen organist Jaco van der Graaf en een tweetal fluitisten.

Om 22.30 uur is in de Gereformeerde Kerk met hetzelfde thema en dezelfde voorgangers als in de dienst in de Grote Kerk een tweede kerstnachtdienst. Nu is ds. Veerman liturg en zal ds. Mink de prediking verzorgen. Hieraan zal muzikaal worden meegewerkt door de band ‘Queste’. Naast Lucas 2 komt nu Jesaja 9: 1-6 tot klinken.

Op Kerstmorgen is het feest in de Grote Kerk. We vieren dat Jezus Christus, de Heiland is geboren. Dat is een evangelie om veel over te zingen. Net als vorig jaar is er ook nu weer gekozen voor twee diensten: om 9.00 uur is er een vroege dienst, waaraan ons eigen Hervormd Kerkkoor medewerking verleent. In een samenspel luisteren we naar koorzang, maar zingen ook als gemeente mee. De samenzang begint trouwens al tien minuten voorafgaande aan de dienst, zodat het mogelijk is om al zingend een plek te zoeken in de kerk. Tijdens deze dienst is er oppas voor de allerkleinsten en er is kindernevendienst. Zó is deze dienst werkelijk bedoeld voor alle leeftijden. ‘Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis’, is het thema in beide kerkdiensten.

Om 10.45 uur begint de late kerstmorgendienst. Voorafgaande aan de dienst wordt er opnieuw samen gezongen, zodat de lofzang tussen de beide diensten vrijwel onafgebroken door kan gaan. We zingen in de dienst veel traditionele én nieuwere kerstliederen. In deze tweede dienst is er geen kindernevendienst, maar voor de allerkleinsten is er wel oppas. Uiteraard wordt in de hele dienst rekening gehouden met de kinderen, zodat deze dienst echt een gezinsdienst is. Beide kerstmorgendiensten worden geleid door ds. Sparreboom.

Zondag na Kerst
In de morgendienst op zondag 30 december gaat in de Grote Kerk onze oud-predikant ds. J.F. Tanghé uit Maassluis voor. In die dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan Noë Marly, dochter van Martijn en Mireille Tanghé, zusje van Ise.

In de avonddienst in de Maranathakerk gaat voor ds. G.J. van Beek te Nieuw-Lekkerland.

Oude- en nieuwjaarsdag
Beide diensten rond de jaarwisseling vinden plaats in de Marana-thakerk, beide geleid door ds. Mink. Oudejaarsavond om 19.30 uur overdenken we 2 Timotheüs 4: 16-18, waar de apostel Paulus aan het eind van zijn leven de balans opmaakt.

Op nieuwjaarsmorgen begint de korte dienst, een wat uitgebreid morgengebed, om 10.30 uur. Dan lezen we 2 Timotheüs 4: 22: ‘De Heer zij met je. Genade zij met jullie’. Na de dienst is er gelegenheid elkaar onder het genot van een kopje koffie een gezegend 2019 toe te wensen.

Epifanie
De eerste zondag in het nieuwe jaar heet ook wel ‘epifanie’, de verschijning van Jezus Christus in de wereld. We vervolgen de lezingen uit het Lucasevangelie en lezen over de tienerjaren van Jezus. De kinderen horen in hun eigen samenkomst over de zaligsprekingen. De Grote Kerk is de plaats van samenkomst en ds. Sparreboom gaat voor.

De avonddienst wordt geleid door ds. P. de Graaf uit Kruiningen.

Gezegende diensten gewenst
ds. G.J. Mink en ds. J.W. Sparreboom