Intratuin

Evangelisatie-/OpenDeur-commissie

Op de zaterdag vóór de Stille Week, 24 maart, willen we uw/jullie medewerking weer vragen om het evangelie uit te dragen. De dag wordt ingedeeld in blokken van één uur, zowel voor de gebedsgroep als voor de groep die in Intratuin staat. Beide groepen zouden we graag met minimaal 3 personen bezet houden. Wil(t) u/jij er biddend mee bezig zijn, of je je geroepen voelt deze dag mee te doen. Misschien best spannend als het de eerste keer is, maar je staat nooit alleen. En het is ook een geweldige ervaring om gebruikt te worden, betrokken te zijn, bij het werk in Gods Koninkrijk. Stel je voor dat later in het Koninkrijk iemand naar je toekomt en zegt: ‘Met de folder die ik van je kreeg, is het begonnen, toen is mijn belangstelling voor God gekomen.’ Mooie gedachte toch?
Opgeven voor een of meerdere uren bij: Frans Willemsen, 0184415506, f.m.willemsen@filternet.nl. We rekenen op jullie voorbede en medewerking.