Verkiezing ambtsdrager wijk 2

Met dankbaarheid kunnen wij u melden dat Teus Vink zijn benoeming tot blokouderling heeft aangenomen. Hiermee is ook de kerkenraad van wijk 2 weer compleet. Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de benoem-de ambtsdrager kunnen vóór dinsdag 13 maart schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Krijn Schep.