Israëlcollecte 7 juli

De diaconale rondgang op D.V. zondag 7 juli is weer een speciale Israëlcollecte, bestemd voor doelen/projecten in Israël. Deze keer is de collecte bestemd voor de stichting  Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa. Deze stichting zet zich in voor Christen-Arabieren in Israël. Dit wordt concreet door het steunen van een christelijke Arabische school in Haifa: het Convent van de Sisters of Nazareth. Dat gebeurt op verschillende manieren, onder andere door het bieden van financiële steun voor het nieuwbouwproject en onderhoud van de school. De school heeft dringend vervangende nieuwbouw nodig voor de kleuterschool. Met het huidige gebouw kan de school nauwelijks meer voldoen aan de moderne kwaliteitsstandaard van onderwijs en aan de regelgeving van de betrokken autoriteiten. De zorg over de veiligheid kan resulteren in het sluiten van de kleuterschool omdat het onmogelijk zal blijken om de jaarlijkse vergunning van het Ministerie van Onderwijs te verkrijgen. De stichting draagt verder nog bij aan het opzetten van uitwisselingsprogramma’s tussen scholen in Haifa en Nederland. Als diaconie willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. Wie liever een gift overmaakt kan dat doen naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Haifa. Dank voor uw bijdrage!

Namens de diaconie,
Mark Teeuw