Jaargesprek

Het is een goede gewoonte geworden in de Protestantse Kerk om als (wijk)predikant en kerkenraad jaarlijks een gesprek te hebben waarin we terugkijken op het achterliggende jaar, en tegelijk de blik richten naar het jaar dat voor ons ligt.
Maandagavond 22 augustus willen we dat jaargesprek houden. De wijkkerkenraad heeft het werkverslag over het afgelopen jaar kunnen lezen en met een aantal leden van de kerkenraad spreken we daar maandag over verder. We zien uit naar een goed, zegenrijk gesprek.