Jaarrekeningen ter inzage

De jaarrekeningen van College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters liggen van maandag 14 juni t/m vrijdag 18 juni 2021 bij het Kerkelijk Bureau ter inzage. In verband met de coronacrisis verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau wanneer u de jaarrekening wilt inzien.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gertjan Rietveld en Wijnand Blom, penningmeesters