Jeugd Pastoraat/Next Step

Zoals velen van jullie al hebben gehoord zijn wij stapje voor stapje bezig geweest met het opzetten van het Jeugd Pastoraat binnen onze gemeente. Het is nu tijd voor de ‘Next Step’. Deze zgn. ‘volgende stap’ is voor groep 8-ers van de basisschool. Aan het eind van dit schooljaar nemen zij afscheid van de kindernevendienst, maar waar komen zij dan terecht? Gelukkig zijn wij een gemeente met vele mogelijkheden! Dan nog kan het voor sommige jongeren een grote stap zijn om een keuze te maken. Wij willen hen graag hierbij helpen. Elke groep 8-er krijgt daarom een zgn. ‘Buddy’, een persoon uit de gemeente, die contact met hen opneemt en hen wil helpen om hun plek binnen de gemeente te vinden. Wij willen natuurlijk dat niemand er buiten valt! Wat wordt er van u/jou verwacht? Als uw kind in groep 8 zit, dan horen wij het graag! Dit kunt u doen door hun naam door te geven via de mail, jeugdpastoraat@hervormdsliedrecht.nl, of door WhatsApp/bellen naar Gillian Gort 06 44989173. Vindt u het het leuk om buddy te zijn voor deze jongeren, dan horen wij het graag!! Wij als Jeugd Pastoraat zouden het fijn vinden als u deze ‘Next Step’ in uw gebed wilt meenemen.
Namens het Jeugd Pastoraat,
Peter Korevaar, Janneke den Besten en Gillian Gort