Jeugdpastoraat

Wij zijn sinds de start van het winterwerk begonnen met het opzetten van het jeugdpastoraat in de wijken 1 en 2. Wat is eigenlijk jeugdpastoraat? In het kort: omzien naar elkaar! Het is onze droom dat iedere jongere in onze gemeente een mentor of rolmodel heeft die met hem of haar meewandelt. In een grote gemeente als de onze bestaat de kans dat jongeren dit kunnen missen. Wij zijn dit jaar begonnen met het bewust maken van alle jeugdleiders in de gemeente van hun rol in het jeugdwerk. Daarnaast willen we ook een ‘buddy systeem’ opstarten. Dit betekent dat iedere jongere, met het overgaan naar het voorgezet onderwijs, een buddy krijgt die contact met hen opneemt. Dit zal natuurlijk wat tijd kosten, dus wij verwachten er dit jaar nog niet mee te kunnen starten. We gaan uiteraard ons best doen. Dit bericht is alleen een korte uitleg van onze plannen. Als gemeentelid zult u de komende tijd vast wel meer van ons horen. Heeft u vragen of adviezen voor het jeugdpastoraat, dan horen wij het graag! Wij zouden het zeer op prijs stellen als u het jeugdpastoraat meeneemt in uw gebed. Wij hebben Gods wijsheid en leiding nodig in het opzetten van dit werk.

Groeten namens het Team Jeugdpastoraat,
Janneke den Besten, 0645872894; Gillian Gort, 0644989173
Peter Korevaar, 0614426648;
jeugdpastoraat@hervormdsliedrecht.nl