50 dagen project ‘Wachten op de Heilige Geest’


50 dagen project ‘Wachten op de Heilige Geest’
Nieuw vuur in het geloofsgesprek door 50 Dagen op weg te gaan met God
tussen Pasen en Pinksteren

Volgende week is het Pasen, het grote christelijke feest waarin we vieren dat Christus opstond uit de dood opdat wij met Hem zouden leven. Het is de opgestane Heer die beloofde de Trooster te zenden, de Heilige Geest die ons het opstandingsleven van Jezus te binnen wil brengen. Aan het werk van de Heilige Geest willen we de komende weken aandacht besteden in de gemeente.
‘Wachten op de Heilige Geest’, dat is het daarom thema van het nieuwe Vijftigdagenproject op weg met God. Kunt u als gemeentelid een nieuwe impuls voor het dagelijks Bijbel lezen en bidden gebruiken? Verlangt u/jij meer naar de werking van de Heilige Geest in uw persoonlijk leven? Doe dan mee met het Vijftigdagenproject dat ons wordt aangereikt door het Evangelisch Werkverband in de PKN.

Het project bestaat uit twee onderdelen: Een dagelijkse handreiking voor bijbellezen en gebed in de vorm van een dagboek in scheurkalendervorm. Dit dagboek bestaat uit dagelijks een pagina voor volwassenen en een kinderpagina. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat maakten de discipelen mee tussen Pasen en Pinksteren? Waarom kwam de Heilige Geest met Pinksteren? Wat zijn de gaven van de Heilige Geest? Hoe kan je vrucht dragen? Wat is leven door de Heilige Geest?

Het tweede deel van het project is een wekelijkse avond over het thema van de week zoals dat in de scheurkalender wordt aangereikt. We gaan dan met elkaar in kleine groepjes in gesprek over wat u/jij heeft geraakt in de stukjes uit de scheurkalender. De focus van de avonden ligt op het delen van ons geloofsleven. Iedere avond kent dezelfde opzet: we openen met zingen en gebed, daarna volgt een korte overdenking (max. 10 minuten), waarna we in groepjes uiteen gaan om te praten over de teksten van de afgelopen week. We sluiten de avond af met zingen en gebeden. Zo groeien we in verwachting toe naar de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. De avonden duren maximaal een uurtje, van 19.30 tot 20.30 uur. De avonden zijn nadrukkelijk voor iedereen, jong en oud. We hopen dat vele mensen meedoen en dat de Geest mag waaien!

Praktische informatie
De avonden worden gehouden in het Dienstgebouw van de Grote Kerk, op de dinsdagen tussen Pasen en Pinksteren, van 19.30 tot uiterlijk 20.30 uur.

Week     Datum thema
1             18 april Leven in het Koninkrijk
2             25 april Wacht en bid
3               2 mei Als de Geest komt
4               9 mei Vruchtdragen
5            16 mei De gaven van de Geest
6            23 mei Bekleed met kracht
7            30 mei Er is meer
50e dag 4 juni Pinksteren

Op de eerste avond worden de dagboekjes uitgereikt. U kunt de materialen ook zelf bekijken op de site van het Evangelisch Werkverband, www.ewv.nl
Voor meer informatie: Martin Boelen T. 0184 – 418355 E martin.annethea@hetnet.nl of Peter van Wijk, T 06 – 51332390 E pjt.vanwijk@outlook.com