Jongeren en corona

Voor ouderen is het een moeilijke periode, maar laten we de jongeren ook niet
vergeten. De schooltijd moet anders worden ingevuld. Veel activiteiten gaan niet door. Ontmoetingen met andere jongeren kunnen maar beperkt zijn.
De introductietijd van een nieuwe opleiding werd anders. Stageplaatsen kunnen soms moeilijk worden gevonden. Vuurwerk mag niet worden afgeschoten. Enzovoort, enzovoort.

Laten we hen in onze voorbede gedenken!