Jubileum Ds. G.C. de Jong

Op zondag 12 april zal het 40 jaar geleden zijn dat ds. De Jong werd bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Moerkapelle. Een jubileum om dankbaar voor te zijn. Na Moerkapelle volgde Middelharnis (1979), Zoetermeer (1984), Sliedrecht (1990) en Moordrecht (2007). Op 29 september 2013 preekte hij afscheid met de woorden uit psalm 97: 1a: ‘De Heere regeert….’ Van de vijf gemeenten die hij samen met zijn vrouw gediend heeft, nam Sliedrecht het leeuwendeel voor zijn rekening. Dat hadden we met elkaar zeker niet verwacht, toen we het beroep uitbrachten vanuit een gemeente die op dat moment niet eens een volledige predikantsplaats kon bieden. Het is bijzonder dat God mensen roept om in Zijn dienst van betekenis te zijn. En dat hij daarbij geen sjablonen van hen maakt, maar dat hij hen benut met hun eigenheid, hun karakter, hun talenten, hun sterke en hun zwakke kanten. Zo heeft ook ds. De Jong zijn werk gedaan en zich ingezet in de gemeenten. En zo is hij ook voor velen tot zegen geweest. Daarvoor mogen we onze dank uitspreken. Dat willen we ook a.s. zondagavond doen in de tweede avonddienst. ‘De Heere regeert …’: deze tekst is een lofprijzing en ook een belijdenis. We wensen ds. en mevrouw De Jong  toe dat zij daaraan vast mogen houden en erdoor bemoedigd worden, juist als zij sterk ervaren dat het leven ook zorgen met zich meebrengt. We bidden hun in alles Gods zegen toe!”