Kerk en Corona

Vanaf zaterdag 26 juni zijn er voor de kerkelijke activiteiten verdere versoepelingen mogelijk. We zijn hier blij en dankbaar voor. Helaas kunnen we nog niet helemaal terug naar normaal en blijven er nog een aantal maatregelen en randvoorwaarden over.

De belangrijkste is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarnaast blijven de randvoorwaarden handen wassen / desinfecteren, thuisblijven bij klachten en registreren ook nog nodig.

Aantal bezoeker bij kerkdiensten

Omdat we 1,5 meter afstand moeten blijven houden kan nog niet de volle capaciteit van de kerkgebouwen worden benut. Deze wordt:

Grote kerk:                         175 bezoekers

Maranathakerk:               120 bezoekers

Inmiddels is het reserveringssysteem hier op aangepast.

Er hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden tijdens in- en uitgaan van de kerk.

Wel belangrijk is om, zeker bij het uitgaan van de kerk, de 1,5 meter afstand te bewaren. Kies de juiste uitgang. Volg hierbij goed de aanwijzingen van de coördinatoren op.

Zingen tijdens de dienst

Zingen tijdens de dienst is weer toegestaan. Het zingen door de voorzangers is hierdoor niet meer nodig. Ook vanaf deze plaats worden zij hartelijk bedankt voor hun inzet, waardoor de diensten waardig konden doorgaan. Maar echt samen zingen is natuurlijk toch waardevoller.

Overige bijeenkomsten

Voor alle overige bijeenkomsten, zoals kringen, clubs, vergaderingen etc. gelden geen aanvullende maatregelen meer. Wel geldt ook hier dat de 1,5 meter in acht genomen moet worden tenzij dat eerder ook al niet nodig was (kinderen). Dit betekent dat in de zalen en overige ruimtes de beperking zit in de zaalgrootte. De capaciteit staat vermeld in de gebruiksprotocollen van de zalen die te vinden zijn op de website van de hervormde gemeente sliedrecht.

Alle gebruiksprotocollen worden z.s.m. aangepast aan de nieuwe situatie.