Kerkblad Pinksteren

Volgende week verschijnt een speciale editie van het Kerkblad in verband met Pinksteren. Deze uitgave zal, net als de folder ‘VRIJ’ bezorgd worden bij allen die ingeschreven staan in onze kerkelijke registers en wonen in Sliedrecht en Wijngaarden. De verspreiding wordt verzorgd door de blokouderlingen, waarmee de bezorgers van het Kerkblad deze keer zijn vrijgesteld van hun taak. Mocht u als reguliere abonnee van het Kerkblad het blad op vrijdag 29 mei of zaterdag 30 mei (uiterlijk 12.00 uur) niet hebben ontvangen, neem dan contact op met de scriba van de Algemene Kerkenraad, Dick van ’t Hoff via e-mail.