Kerstgroetactie – bezorgers gevraagd

In de week voor kerst zal er bij ruim 700 (oudere) gemeenteleden weer een kerstattentie
worden bezorgd. Maar voor die bezorging kunnen we nog wel vrijwilligers gebruiken. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Marijke Leerlooier tel. 419657 of
mail: marijkenagel@hotmail.com
U kunt zelf aangeven hoeveel attenties u wilt bezorgen, 
De attenties moeten op 19 december bij Marijke Leerlooier, Leeuweriksingel 14 worden
opgehaald en voor de kerstdagen worden verspreid.