Veel reacties op gemeenteavond ‘Discipelschap’

Veel reacties op gemeenteavond over ‘discipelschap’

‘Wij zijn als ‘kerkmensen’ te weinig christen; dat wil zeggen: we zijn niet bereid
om alles los te laten en Hem te volgen.’ Het is zomaar één regeltje uit de vele reacties
die binnenkwamen tijdens en na de gezamenlijke gemeenteavond over ‘discipelschap’.
In totaal ontvingen we 83 formulieren; 74 op de avond zelf, 9 per mail.
De Mannenkring van de wijken 1 en 2 schreef een bemoedigende brief, naar aanleiding
van een gesprek over het thema. U kunt zich voorstellen dat het een bonte verzameling
is, zo’n inventarisatie van opmerkingen naar aanleiding van een thema dat ons
zo na aan het hart ligt. Je vindt in de stapel de hele staalkaart aan reacties: 
(zelf)kritiek, verlangens, waarschuwingen, concrete ideeën, tips en suggesties. Het voert te
ver om hier alles op te sommen, maar een forse greep:
Heel veel reacties gaan over het verlangen om meer samen te werken.  Er is veel
vraag naar meer toerusting  in de vorm van cursussen en inspiratie-avonden.
Gebed is ook een rode draad in de reactieformulieren, in allerlei varianten: gebeds-trio’s,
bidstonden in de buurt, gebedsbijeenkomsten. Meer dan eens wordt bepleit om
samen kringen te vormen per straat (of aantal straten), om gezamenlijk iets te
betekenen voor de buurt.  Aspecten van het thema discipelschap moeten met
grote regelmaat terugkomen – in de prediking, in het Kerkblad, in gemeenteavonden.
Het is bepaald bemoedigend om te zien hoeveel creativiteit er loskomt. Aan concrete
suggesties geen gebrek. Ik pik er willekeurig tien uit, om een indruk te geven:
– Je buren uitnodigen om te komen eten
– Een voedsel/goederenbank voor ‘armen’
– Vrouwen- en mannendagen
– Jeugdevent over discipelschap
– Open kerkgebouw
– Open maaltijden
– Combinatie sport/geestelijk gesprek
– Buurthuis starten; inloophuis voor kinderen 
– Voorbede voor collega’s 
– Persoonlijk getuigenis van gemeenteleden
U zult er begrip voor hebben dat het een goede afweging vergt om aan alle reacties
recht te doen. De Missionaire werkgroep heeft 16 december weer een bijeenkomst
waarin we met elkaar over uw inbreng spreken.  Kort daarna melden we ons weer.
Intussen is er geen sprake van dat de aandacht voor ‘discipelschap’ verslapt.
Want dat is geen ‘klus’ die aan de missionaire werkgroep is toevertrouwd, het
is een taak van ieder van ons. Ik kreeg deze week een citaat onder ogen van de
theoloog Bonhoeffer: 
‘Waarheen zal de oproep tot navolging degenen brengen die er gehoor aan geven?
Welke beslissingen en scheidingen zal hij met zich meebrengen? Wij moeten met
die vraag gaan tot Hem Die alleen het antwoord weet. Jezus Christus, Die navolging
beveelt, weet alleen waarheen de weg leidt. Wij weten echter dat het zeer zeker
een bovenmate barmhartige weg zal zijn. Navolging is vreugde.’ (Bonhoeffer)
De ervaring van die vreugde wens ik u allen toe.
Namens de werkgroep, Bert Sekeris, voorzitter.